Uwaga!!!
Zmiana adresu strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach 'Moja Przychodnia'
za chwilę nastąpi automatyczne przekierowanie